×
 • RAPORT privind activitatea de SOLUȚIONARE ALTERNATIVĂ A LITIGIILOR la data de 30.06.2022

  În primele șase luni din 2022, 504 consumatori au parcurs întregul proces de conciliere (depunere cerere, negociere, hotărâre finală – soluție acceptată de ambele părți) ori au ajuns la o înțelegere amiabilă direct cu băncile/IFN-urile, după ce au apelat la CSALB. Situația este mai bună decât cea din 2021 (creștere cu peste 60%) când, în aceeași perioadă de timp, 314 români s-au aflat într-una dintre aceste două situații. Începând cu T1 2020 și persoanele juridice se pot adresa CSALB pentru probleme legate de serviciile de plată și emiterea de monedă electronică. CSALB a primit 6 astfel de solicitări în perioada de referință, însă instituțiile financiare cărora le erau adresate au refuzat 5 dintre ele, o singură cerere fiind transformată în dosar și finalizată cu hotărâre. (mai mult…)

  Continuare
 • Raport de activitate CSALB la 31.03.2022

  Datele statistice arată că numărul de consumatori care au adresat o cerere CSALB în T1 2022 (716 consumatori) a cunoscut o evoluție cu peste 10% în raport cu perioada similară a anului 2021 (644 consumatori). Dacă ne raportăm la cazurile rezolvate prin hotărâri, rezultatele la sfârșitul perioadei de referință a acestui an sunt cu aproximativ 60% mai bune față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind în creștere atât numărul de cereri primite, precum și numărul dosarelor de conciliere formate. (mai mult…)

  Continuare
 • Raport de activitate CSALB la 31.12.2021

  Anul 2021 s-a încheiat cu 2.525 cereri transmise de consumatori, 555 de dosare formate (447 hotărâri) și 280 de soluționări amiabile (între comercianți și consumatori) după sesizarea CSALB. Concilierea intermediată de CSALB trebuie să devină prima opțiune a unui consumator atunci când are de rezolvat o problemă în raport cu comercianții din sistemul financiar-bancar, în detrimentul acțiunilor promovate în instanțele de judecată ori al altor metode contencioase de rezolvare. (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 30.09.2021

  Datele statistice arată că numărul de consumatori care s-au adresat CSALB s-a menținut la aproximativ același nivel ca și în perioada similara a anului 2020 (perioada T1 – T3 2020 s-a aflat în perioada ascendentă a pandemiei și, din această cauză, au existat și săptămâni cu număr record de cereri > 100). Dacă ne raportăm la cazurile rezolvate prin hotărâri, rezultatele la sfârșitul perioadei T1 – T3 a acestui an sunt cu 32% mai bune față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind în ușoară scădere atât numărul de cereri primite, precum și numărul dosarelor de conciliere formate. Creșterea se materializează însă din perspectiva numărului de dosare soluționate efectiv și finalizate printr-o hotărâre/prin împăcarea părților (ca efect al creșterii vitezei de procesare și a disponibilității de negociere a părților). (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 30.06.2021

  În primele șase luni din 2021, 314 consumatori au parcurs întregul proces de conciliere (depunere cerere, negociere, hotărâre finală acceptată de ambele părți) ori au ajuns la o înțelegere amiabilă direct cu băncile/IFN-urile, după ce au apelat la CSALB. Situația este mai bună decât cea din 2020 (creștere de 14%) când, în aceeași perioadă de timp, 276 români s-au aflat într-una dintre aceste două situații. Numărul de cereri înregistrate în perioada S1 2021 (1.229 de cereri) se menține la un nivel aproximativ egal cu perioada S1 2020. Din totalul cererilor primite până la finalul S1 2021, 781 adresau diverse spețe în relația cu banca, în vreme ce 448 vizau diferite aspecte ale relației consumatorilor cu IFN-urile. Chiar dacă numărul de dosare constituite în S1 2021 e mai mic în comparație cu perioada similară a anului trecut, observăm o creștere a numărului de dosare soluționate efectiv (ca efect al creșterii vitezei de procesare) și finalizate prin împăcarea părților. Astfel, la finalul S1 2021 se înregistrează 211 hotărâri și doar 12 încheieri (raport de 95% hotărâri vs 5% încheieri), în comparație cu situația de la finalul S1 2020, când se înregistrau 116 hotărâri și 19 încheieri (raport de 86% hotărâri vs 14% încheieri). Această evoluție denotă o creștere a disponibilității părților de a negocia, precum și o accelerare a procesului efectiv de negociere, derulat de către conciliatorii CSALB. (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 31.03.2021

  Interesul consumatorilor față de CSALB a crescut față de anul trecut (chiar și în actualele condiții de pandemie). Rezultatele la sfârșitul T1 al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut sunt cu aproximativ 20% mai bune la nivel de cereri înregistrate. Dacă ne raportăm la cazurile rezolvate (prin hotărâri sau prin înțelegere amiabilă după sesizarea CSALB) situația este similară cu cea de anul trecut. T1 2021 are o situație medie lunară mai bună decât media anului 2020 în ceea ce privește numărul de cereri și mai bună decât media T1 2020 în ceea ce privește cazurile soluționate amiabil direct de părți, după sesizarea Centrului. La finalul T1 2021, procentul de dosare încheiate cu o hotărâre în urma negocierilor (în care părțile au acceptat soluția propusă de conciliator) este de 94% vs. 6% încheieri (cazurile în care părțile nu s-au împăcat). (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 31.12.2020

  În anul 2020 CSALB a împlinit 5 ani de la înființare. În acest timp CSALB a adus cu sine o paradigmă nouă, atât pentru bănci, cât și pentru consumatori. Concilierea intermediată de CSALB trebuie să devină prima opțiune a unui consumator atunci când are de rezolvat o problemă în raport cu comercianții din sistemul financiar-bancar, în detrimentul acțiunilor promovate în instanțele de judecată ori al altor metode contencioase de rezolvare. Implicarea activă a ambelor părți în negocierea contractului, asistată de un expert independent, conciliatorul, a conturat începutul schimbării modului în care erau și încă mai sunt percepute contractele și relațiile comerciale sau serviciile bancare. (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 30.09.2020

  Interesul consumatorilor față de CSALB este mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut, inclusiv ca efect al dificultăților financiare generate de pandemie. Rezultatele la sfârșitul T3 al acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut sunt cu 23% mai bune la nivel de cereri înregistrate. Dacă ne raportăm la cazurile rezolvate (prin hotărâri sau prin înțelegere amiabilă după sesizarea CSALB) situația este asemănătoare cu cea de anul trecut, fiind în scădere în cazul dosarelor de conciliere formate, dar în creștere din perspectiva înțelegerilor amiabile (directe) dintre instituțiile financiar-bancare și consumatori. (mai mult…)

  Continuare
 • RAPORT DE ACTIVITATE CSALB LA 30.06.2020

  În primele șase luni din 2020, 276 consumatori au parcurs întregul proces de conciliere (depunere cerere, negociere, hotărârea finală acceptată de ambele părți) ori au ajuns la o înțelegere amiabilă direct cu băncile/IFN-urile, după ce au apelat la CSALB. Situația este similară cu cea din 2019 când, în aceeași perioadă de timp, 287 români s-au aflat în una dintre aceste două situații. Totodată, începând cu T1 2020, și persoanele juridice se pot adresa CSALB pentru probleme legate de serviciile de plată și emiterea de monedă electronică. (mai mult…)

  Continuare