Directiva UE privind SAL în materie de consum

DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum).

Descarca

Ordonanța Guvernului nr. 38 din 2015 privind SAL

Ordonanţă nr. 38/2015 privind soluţionarea alternativă a litigiilor dintre consumatori şi comercianţi Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 654 din 28/08/2015.

Descarca

Regulament UE privind SOL în materie de consum

REGULAMENTUL (UE) NR. 524/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind SOL în materie de consum).

Descarca

Legea privind serviciile de plată (transpunerea Directivei privind Serviciile de Plata)

Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative

Descarca

Legea privind activitatea de emitere de monedă electronică (transpunerea Directivei privind Serviciile de Plata)

Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică

Descarca