Soluționarea litigiilor înaintate de consumatori este realizată de membrii Corpului Conciliatorilor, conform regulilor de procedură adoptate de CSALB.

Activitatea Corpului Conciliatorilor se desfășoară potrivit prevederilor Regulamentului de Funcționare a CSALB, regulilor de procedură aprobate de Colegiul de Coordonare, precum și reglementărilor interne.

Membrii Corpului Conciliatorilor sunt persoane fizice cu expertiză în domeniul SAL, selectate potrivit criteriilor stabilite de Colegiul de Coordonare, prin regulamentul de organizare și funcționare a Centrului SAL, în conformitate cu Ordonanța 38/2015.