Organigrama CSALB – Aprilie 2021

COLEGIUL DE COORDONARE

COLEGIUL DE COORDONARE
DIRECTOR
DIRECTOR
CONSILIER
CONSILIER
DIRECTOR ADJUNCT
DIRECTOR ADJUNCT
ADMNISTRARE CSALB
ADMNISTRARE CSALB
SERVICII EXTERNALIZATE
SERVICII EXTERNALIZATE
SECRETARIAT DE PROCEDURA
SECRETARIAT DE PROCEDURA
IT
IT
CONTABILITATE
CONTABILITATE
SSM - PSI
SSM - PSI
REFERENT
REFERENT
REFERENT
REFERENT
ASISTENT SEF PROCEDURA
ASISTENT SEF PROCEDURA
ASISTENT DE PROCEDURA
ASISTENT DE PROCEDURA
ASISTENT DE PROCEDURA
ASISTENT DE PROCEDURA
SECRETARIAT
OFITER DE PROTECTIE A
DATELOR
SECRETARIAT...
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Legenda
Legenda
1
1
= numarul de pozitii ocupate
= numarul de pozitii ocupate
N
N
N
N
N
N
= pozitie neocupata
= pozitie neocupata
1
1
ASISTENT DE PROCEDURA
ASISTENT DE PROCEDURA
N
N
Text is not SVG - cannot display