Cadrul legal al activitatii desfasurate de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (Centrul/CSALB) este format de Ordonanta Guvernului nr. 38/2015, astfel incat reclamatiile impotriva comerciantilor sa poata fi prezentate voluntar de catre consumatori (persoane fizice/utilizatori) entitatilor care aplica proceduri de solutionare alternativa a litigiilor intr-un mod independent, impartial, transparent, eficace, rapid si echitabil, in scopul asigurarii unui nivel inalt de protectie a consumatorilor si a bunei functionari a pietei.

CSALB are misiunea de a organiza solutionarea, prin proceduri SAL, a litigiilor dintre consumatori, astfel cum acestia sunt definiti prin art. 2 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, si comerciantii a caror activitate este reglementata, autorizata si supravegheata/monitorizata de Banca Nationala a Romaniei, precum si sucursalele comerciantilor ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei in domeniul bancar.

 

1. PREVEDERI GENERALE

CSALB prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorului/consumatorului (de servicii financiar bancare sau non-bancare) in conformitate cu Regulamentul (EU) 2016/679 al Parlamentului si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/EC (Regulamentul General privind Protectia Datelor) si cu Legea nr. 190/ 2018 pentru punerea in aplicare a Regulamentului General privind potectia datelor.

 

2. SECURITATEA DATELOR

CSALB a aplicat toate masurile de securitate tehnica si organizatorica pentru protejarea datelor asupra carora detine controlul, impotriva oricarei situatii de manipulare accidentala sau intentionata, pierdere, distrugere sau impotriva accesului persoanelor neautorizate. CSALB se asigura ca accesul la datele cu caracter personal este limitat si autorizat doar salariatilor si colaboratorilor care au dreptul de a prelucra aceste date in numele sau in interesul CSALB, fiind subiectii unor clauze de confidentialitate a datelor.

 

3. DE CE SE PRELUCREAZA DATE CU CARACTER PERSONAL?

CSALB prelucreaza date cu caracter personal cu scopul de a facilita procedura de solutionare alternativa a litigiilor, cadrul legal fiind constituit de Ordonanta Guvernului nr. 38/2015.

Totodata, CSALB prelucreaza date cu caracter personal in scopuri de marketing, pentru promovarea serviciilor puse la dispozitie consumatorilor.

In conformitate cu art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind punerea in aplicare a Regulamentului 679/2016, CSALB, in calitate de organizatie neguvernamentala va putea prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate fara consimtamantul expres al acestora, cu conditia respectarii garantiilor pevazute de lege. Conform OG nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti, informarea consumatorilor privind entitatea sau entitatile SAL reprezinta un principiu de baza al activitatii CSALB astfel incat prelucrarile de date cu caracter personal care vizeaza activitatea de informare a consumatorilor cu privire la CSALB sunt justificate de un interes legitim.

Cu toate acestea, abonarea la newsletter se realizeaza exclusiv prin completarea campului dedicat de pe site, aceasta echivaland cu obtinerea unui consimtamant.

 

4. CE DATE CU CARACTER PERSONAL SE PRELUCREAZA?

• Informatiile oferite de dumneavoastra si care sunt solicitate in cuprinsul formularului de cerere, obligatoriu pentru solicitarea de catre dumneavoastra a serviciilor CSALB.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB prin intermediul formularelor sau aplicatiei CSALB includ: nume, prenume, Codul Numeric Personal, domiciliu, adresa de e-mail, numar de telefon, elemente ale situatiei de fapt in relatia cu comerciantul.

• Informatiile oferite operatorului telefonic atunci cand expuneti situatia dumneavoastra apeland numarul de telefon disponbil pe site-ul CSALB sau pe orice alte materiale fizice sau electronice care contin datele de contact CSALB.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB prin intermediul operatorului telefonic includ: numar de telefon, situatia de fapt expusa- continutul apelului este inregistrat pe serverele operatorului telefonic. Acestea vor fi pastrate pe intreaga perioada a derularii raporturilor contractuale CSALB-operator de telefonie si se vor sterge la incetarea contractului, in masura in care prelucrarea datelor nu reprezinta o obligatie legala a operatorului de telefonie. Prin continuarea apelului telefonic dupa informare intelegeti si acceptati faptul ca datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate astfel.

Furnizarea acestor date cu caracter personal este voluntara. Cu toate acestea, constituie o conditie de baza pentru ca CSALB sa poata desfasura in conditii optime procesul de solutionare a litigiului pe care l-ati sesizat si pentru ca dumneavoastra sa va fie furnizate serviciile Centrului. Nefurnizarea datelor cu caracter personal va pune CSALB in imposibilitatea de a derula procesul de solutionare si de a va furniza serviciile.

Totodata, prin furnizarea de orice alte documente sau informatii pe care dumneavoastra le considerati relevante (nesolicitate de CSALB) pentru solutionarea litigiului pe care ni l-ati sesizat care contin date cu caracter personal, intelegeti si acceptati faptul ca acestea vor fi utilizate pentru prelucrarea acestora de catre CSALB (stocare, divulgare catre comerciant) in cazul supus analizei;

• CSALB prelucreaza date cu caracter special (CNP) pe care consumatorul este obligat sa le furnizeze, cu scopul de identificare in sistemul de gestiune a documentelor si de corelare a identitatii acestuia cu cea furnizata comerciantului in cauza. In conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) prelucrarea CNP-ului de catre CSALB se realizeaza pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate (consumatorului);

• Informatii pe care le primim de la comerciant in legatura cu diferendul/problema pentru care ne sesizati. Avand in vedere faptul ca, pentru solutionarea litigiului pe care ni l-ati sesizat, este nevoie de implicarea ambelor parti (utilizatorul si comerciantul), intelegeti si acceptati faptul ca banca va putea furniza catre CSALB orice documente/informatii care au legatura cu relatia contractuala dintre dumneavoastra si aceasta si care fac referire la aspectele sesizate;

• Informatii oferite pentru selectia corpului conciliator.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB in cadrul selectiei corpului conciliator includ: Curriculum Vitae si orice documente care atesta calificarile necesare, transmise in conformitate cu anuntul pentru selectia corpului conciliator.

• Informatii oferite in scop de marketing prin abonarea la newsletter in vederea primirii informarilor si rapoartelor despre activitatea CSALB.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB in scop de marketing pentru newsletter includ: adresa de e-mail.

• Informatii oferite in scop de marketing prin acordarea de interviuri privind solutionarea cazului in vederea promovarii serviciilor CSALB.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB in scop de marketing prin acordarea de interviuri privind solutionarea cazului includ: nume si prenume, imagine, voce, precum si aspecte privind situatia de fapt.

• Informatii oferite in scop de marketing (statistic) pentru crearea unui profil general al consumatorului care apeleaza la serviciile CSALB.

Datele cu caracter personal prelucrate de CSALB in scop de marketing pentru crearea unui profil general al consumatorului includ: varsta, situatia de baza a litigiului cu comerciantii, sexul consumatorului, localitatea/orasul, moneda creditului/serviciului contractat.

CSALB utilizeaza aplicatia Google Analytics pentru a monitoriza in timp real activitatea site-ului. Astfel, prin accesarea site-ului nostru, va asumati faptul ca, prin terti, CSALB prelucreaza (stocheaza) involuntar, pe langa datele precizate mai sus, adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume si versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alti parametri furnizati de catre browserul de internet prin intermediul caruia se face accesul la site.

 

5. PENTRU CE PERIOADA VOM PASTRA DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom stoca datele dumneavoastra cu caracter personal doar pe perioada de timp necesara pentru atingerea scopurilor de prelucrare expuse mai sus, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

• Avand in vedere faptul ca in cadrul CSALB se solutioneaza diferende, termenele de pastrare a datelor cu caracter personal vor respecta termenele prevazute pentru instantele de judecata (fiind vorba despre aceeasi sfera de servicii);


• Unele date cu caracter personal vor fi prelucrate de CSALB pe durata sau dupa incetarea furnizarii serviciilor catre utilizator, pentru a indeplini obligatiile legale impuse de Ordonanta nr. 38/2015, cu privire la raportarea catre autoritatea competenta, precum si catre alte autoritati ale statului, atunci cand legea impune acest lucru;


• Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face in scopurile intereselor legitime urmarite CSALB sau de catre o terta parte cu conditia ca un astfel de interes legitim sa nu prevaleze intereselor sau drepturilor si libertatilor fundamentale ale utilizatorului;

 

6. CUI FURNIZAM DATE CU CARACTER PERSONAL?

• CSALB poate furniza date cu caracter personal catre furnizorii de servicii care presteaza servicii catre Centru. Serviciile care pot fi solicitate sunt de exemplu, furnizarea de infrastructura si servicii IT, furnizarea de servicii pentru clienti, imbunatatirea activitatii Centrului, optimizarea paginii de internet. Cu exceptia cazurilor in care este strict necesar sau impus de legea obligatorie, acestia nu sunt autorizati sa dezvaluie sau sa utilizeze in scopuri proprii datele cu caracter personal ale utilizatorului si vor actiona in numele si in conformitate cu instructiunile CSALB, fiind subiectii unor acorduri de confidentialite;


• Totodata, CSALB poate furniza datele dumneavoastra instantelor de judecata, parchetelor sau altor autoritati publice pentru a se conforma legii sau drept raspuns la o procedura legala obligatorie (cum ar fi un mandat de perchezitie sau o hotarare judecatoreasca).

 

7. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In derularea activitatilor sale, CSALB intentioneaza sa asigure posibilitatea indivizilor de a-si exercita drepturile ce le revin, conform legii, cu privire la datele lor personale, echivalente cu acelea definite de legile Uniunii Europene:

REGULAMENTUL (UE) 2016/679

– art. 13 (pentru situatia in care datele sunt colectate de la persoana vizata) si 14 (pentru cazurile in care datele au fost obtinute din alte surse decat de la persoana vizata). Dreptul la informare: persoanele fizice ale caror date sunt colectate trebuie sa fie informate referitor la: prelucrarea acestor date, identitatea operatorului, scopul colectarii acestor date si temeiul juridic al prelucrarii, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, perioada pentru care vor fi stocate datele sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada, drepturile persoanelor fizice si orice transferuri de date (informarea se va face anterior initierii operatiunilor de prelucrare de date) → informarea cu privire la aspectele precizate se va face pe site, in cadrul sectiunii ”Politica de confidentialitate”, dar si direct persoanelor vizate, atunci cand procedura impune acest lucru sau cand aceasta solicita furnizarea unor astfel de informatii;

– art. 15 Dreptul de acces la datele cu caracter personal: permite unei persoane fizice sa obtina informatii despre toate datele sale personale prelucrate indiferent de mediul utilizat si ofera posibilitatea persoanei vizate de a obtine de la operator o copie a datelor personale prelucrate;

– art. 16 Dreptul de interventie asupra datelor: ofera dreptul unei persoane fizice de a corecta, completa, actualiza sau sterge datele incomplete, inexacte sau vechi sau datele a caror colectare, utilizare, dezvaluire sau stocare sunt interzise;


– art. 17 Dreptul de stergere a datelor (dreptul de a fi uitat): permite persoanei fizice sa solicite stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, cu respectarea limitarilor impuse de lege;


– art. 18 Dreptul de restrictionare a prelucrarii datelor: persoana fizica are dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor personale pe toata durata indeplinirii scopului pentru care restrictionarea a fost implementata;

Conform art. 19, CSALB are obligatia de a informa destinatarii datelor cu caracter personal cu privire stergerea/rectificarea/restrictionarea datelor, cu exceptia cazurilor cand o astfel de informare ar presupune eforturi disproportionate. Totodata, la cerere, operatorul va informa persoana vizata cu privire la destinatarii datelor.

– art. 20 Dreptul la portabilitatea datelor: permite persoanei fizice sa solicite furnizarea tuturor datelor stocate la operator, intr-un format structurat si usor accesibil, direct persoanei vizate sau catre un alt operator cu acelasi domeniu de activitate, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;


– art. 21 Dreptul de opozitie: permite unei persoane fizice sa se opuna, din motive intemeiate, procesarii datelor sale personale. Acest drept nu se aplica prelucrarii de date necesare derularii solutionarii litigiului pentru care individul a sesizat CSALB, deoarece ar pune Centrul in imposibilitatea de a-si desfasura aactivitatea in conditii optime. Persoanele fizice pot, de asemenea, sa se opuna, fara nicio justificare, utilizarii datelor lor in scopuri directe de marketing, inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv.

Pentru exercitarea drepturilor care ii revin, persoana vizata va inainta CSALB o cerere intocmita in forma scrisa (manual sau electronic) si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal. CSALB este obligat sa comunice masurile luate in temeiul articolelor mai sus enumerate, precum si, daca este cazul, numele persoanelor imputernicite sau ale tertului/tertilor caruia/carora i-au/le-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata. Comunicarea se va face in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului cu privire la modul de transmitere a informatiilor solicitate, precum si cu mentiunea termenului in care solictarea va fi rezolvata, in functie de nivelul de complexitate al operatiunii.

 

8. PRELUCRAREA DATELOR IN RAPORT CU RETELELE DE SOCIALIZARE FACEBOOK/ INSTAGRAM

In calitate de administrator al paginilor de Facebook  – CSALB si Instagram – CSALB_DU_VESTEA_MAI_DEPARTE detinem calitatea de oprator in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

Tipurile de informatii pe care le colectam depind de modul in care utilizati paginile noastre. Primim si analizam continutul, comunicarile si informatiile furnizate de dumneavoastra, spre exemplu atunci cand se adauga comentarii voluntare cu datele dumneavoastra la postarile din mediul online.

Pentru mai multe detalii, va incurajam sa consultati informatiile suplimentare din Setarile Facebook si Setarile Instagram si din Politicile de confidentialitate ale retelelor de socializare.

Informatii privind ANSPDCP

Consumatorii ale caror date sunt prelucrate de CSALB au posibilitatea de contactare a Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considera ca drepturile fundamentale privind prelucrarea datelor cu caracter personal le-au fost incalcate.

Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:

Adresa:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania

Telefon:

+40.318.059.211
+40.318.059.212

Fax:

+40.318.059.602

Email:

[email protected]

Pagina de internet:

www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor care va revin in conformiate cu legea in vigoare, puteti transmite cererea dumneavoastra la adresa de e-mail [email protected] sau la adresa postala Str. Sevastopol, nr. 24, etaj 2, sector 1, Bucuresti.

Vom revizui aceasta Politica periodic, in functie de modificarile care survin in activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal si vom publica versiunea revizuita a documentului.