RAPORT TRIMESTRIAL AL CSALB 31.03.2017

Interesul și nivelul de conștientizare al consumatorilor în raport cu CSALB au crescut față de anul trecut. Rezultatele sunt cu aproximativ 50% mai bune, conform cifrelor comparate.

În primele 3 luni ale anului 2017 au fost înregistrate:

 • 660 (aproximativ) de solicitări telefonice adresate de către consumatori;
 • 237 de solicitări scrise:
  • 96 dintre solicitările scrise au fost conforme;
  • 139 au fost întrebări sau solicitări de informații diverse/generale la care Secretariatul de Procedură a răspuns în scris;
  • 2 cereri neconforme.

Modalitatea de transmitere a cererilor conforme:

 • 60 au fost transmise via e-mail;
 • 23 au fost aduse și înregistrate de consumatori la sediul CSALB;
 • 13 au fost trimise de consumatori prin poștă.

Clasificarea celor 96 de cereri conforme:

 • 13 transformate în dosare;
 • 25 în faza de filtru (verificarea completitudinii documentației, solicitare de informații si acte doveditoare);
 • 58 clasate;
 • mai exista în lucru încă 7 dosare aflate acum în diverse stadii de soluționare (altele decât cele 13 precizate mai sus) și care:
  • s-au constituit în anul 2016 și continuă în 2017 (1 dosar);
  • s-au constituit în anul 2017, dar provin din cereri înregistrate în anul 2016 (6 dosare).

Clasificarea celor 19 dosare gestionate prin procedura de conciliere (1 dosar din 2016 și 19 constituite în 2017, dintre care două au fost conexate):

 • 3 hotărâri/încheieri pronunțate;
 • 2 dosare preliminare;
 • 12 dosare în faza de discuții/ședințe cu părțile (un dosar provine din două dosare/2017 care au fost conexate);
 • 1 hotărâre de inadmisibilitate;
 • 1 dosar în care comerciantul s-a retras din procedură.

NOTĂ:

Interesul și nivelul de conștientizare al consumatorilor în raport cu CSALB au crescut față de anul trecut. Rezultatele sunt cu aproximativ 50% mai bune, conform cifrelor comparate:

În 10 luni de activitate în 2016 (martie – decembrie) s-au înregistrat:

 • 235 de cereri conforme – 23,5 cereri pe lună;
 • 46 dosare – 4,6 dosare pe lună;
 • 26 solicitări neconforme – 2,6/lună.

În primele trei luni din 2017 s-au înregistrat:

 • 96 cereri – 32 de cereri pe lună;
 • 19 dosare – 6,33 de dosare pe lună;
 • 2 cereri neconforme – 0,66/lună.