Raport CSALB – 30.06.2016

Până la data de 30.06.2016, deci într-un interval de 4 luni, s-a înregistrat un număr total de 117 solicitări scrise și 450 solicitări telefonice adresate de către consumatori. Toate solicitările telefonice s-au înscris în categoria cereri de clarificări cu caracter general.Distribuirea cererilor complete adresate de consumatori către Conciliatori se realizează în ordinea alfabetică a listei conciliatorilor, publicată pe site-ul CSALB și în funcție de disponibilitatea și gradul de încărcare ale fiecărui conciliator.