Anunț selecție pentru Corpul Conciliatorilor

Pentru selecția conciliatorilor, persoanele interesate vor transmite un Curriculum Vitae în format Europass și documentele care atestă calificările necesare. Dosarele vor fi transmise pe email la adresa: [email protected] însoțite de o copie a actului de identitate.

Conform Articolului 13 din Regulamentul de organizare a Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar şi de funcţionare a Colegiului de coordonare, poate fi conciliator înscris pe Lista Conciliatorilor Centrului SAL orice persoană fizică ce îndeplinește următoarele condiţii:

  1. are capacitate deplină de exerciţiu;
  2. are pregătire juridică sau economică, atestată cu diplomă de licenţă recunoscută;
  3.  are cetăţenie română sau a unui stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European sau a Confederaţiei elveţiene;
  4.  justifică o bună reputaţie, are expertiză în domeniul financiar-bancar şi probează exercitarea unei activităţi juridice (sau economice) de cel puţin 10 ani;
  5.  este independentă faţă de părţile în litigiu, respectiv nu este remunerată direct sau indirect de către acestea, la momentul desemnării.

Vor fi avute în vedere, de asemenea, următoarele criterii:

  1. activitatea didactică universitară/în mediul academic prezintă un avantaj dezirabil pentru candidații la poziția de conciliator;
  2. candidatul/candidata să nu fi fost condamnat(ă) definitiv pentru infracţiuni contra patrimoniului, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru oricare alte infracţiuni, pentru care legea penală/extrapenală prevede o pedeapsă cu închisoarea de 3 ani sau mai mare (declarație pe proprie răspundere)

Cunoașterea unor limbi străine (engleză, franceză, germană, italiană) reprezintă un plus dezirabil.