Raport CSALB 30.06.2017

În prima jumătate din acest an, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a gestionat 162 de cereri conforme primite de la cosumatorii care au reclamat un litigiu cu o bancă sau cu un IFN cu sediul în România.

În primele 6 luni ale anului 2017 au fost înregistrate:

 • 4.300 (aproximativ) de solicitări telefonice adresate de către consumatori;
 • 416 solicitări scrise:
  • 162 dintre solicitările scrise au fost conforme;
  • 246 au fost întrebări sau solicitări de informații diverse/generale la care Secretariatul de Procedură a răspuns în scris;
  • 8 cereri neconforme.

Modalitatea de transmitere a cererilor conforme:

 • 108 au fost transmise via e-mail;
 • 29 au fost aduse și înregistrate de consumatori la sediul CSALB;
 • 25 au fost trimise de consumatori prin poștă.

Clasificarea celor 162 de cereri conforme:

 • 39 transformate în dosare (2 dosare au fost conexate; 5 dosare formate în acest an provin din cereri înregistrate la finalul anului trecut);
 • 23 în faza de filtru (verificarea documentelor);
 • 105 clasate;

Evidența celor 38 dosare gestionate prin procedura de conciliere:

 • 15 hotărâri pronunțate;
 • 7 încheieri pronunțate;
 • 5 dosare preliminare;
 • 9 dosare în faza de discuții/ședințe cu părțile;
 • 1 hotărâre de inadmisibilitate;
 • 1 dosar în care comerciantul s-a retras din procedură.

NOTĂ:

Interesul și nivelul de conștientizare ale consumatorilor față de CSALB au crescut față de anul trecut. Rezultatele sunt mai bune în primele 6 luni din 2017, față de întreg anul 2016, conform cifrelor comparate:

În 10 luni de activitate în 2016 (martie – decembrie) s-au înregistrat:

 • 235 de cereri conforme – 23,5 cereri pe lună;
 • 46 dosare – 4,6 dosare pe lună;
 • 26 solicitări neconforme – 2,6/lună.

În primele șase luni din 2017 s-au înregistrat:

 • 162 cereri – 27 de cereri pe lună;
 • 38 dosare – 6,33 de dosare pe lună;
 • 8 cereri neconforme – 1,33/lună.

Cererile consumatorilor se înscriu în următoarea tipologie de solicitări:

 • restituirea comisionului de risc perceput pentru un credit;
 • rescadențarea/reeșalonarea creditului;
 • diminuarea ratei lunare, în situațiile în care consumatorul apreciază că ratele lunare au fost mărite de comerciant în mod abuziv;
 • returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care, în percepția consumatorilor, au fost reținute în mod nejustificat;
 • restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor;
 • reducerea marjei dobânzii și înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit (în CHF);
 • nerespectarea condițiilor contractuale de către comercianți, ceea ce a condus la declararea creditului ca fiind scadent anticipat;
 • calcularea și plata ratelor în lei, la cursul de schimb valutar de la data încheierii contractului;
 • eliminarea unor clauze calificate de către consumatori ca fiind abuzive, privind aplicarea de dobânzi penalizatoare;
 • radierea înregistrărilor din Biroul de credit etc.

Principalele motive de clasare a unor cereri conforme invocate de comercianți:

 • comercianții nu aparțin categoriei celor a căror activitate este reglementată de BNR, conform prevederilor OG nr.38/2015 (creanțe cesionate);
 • petenții nu sunt consumatori conform definiției date de OG nr.21/1992;
 • comerciantul refuză soluționarea prin proceduri SAL, motivele fiind:
  • existența unui dosar în instanța de judecată unde se asteaptă o soluție/hotărâre judecătorească definitivă;
  • s-au depus deja toate eforturile de soluționare (apreciază comerciantul);
  • contractul este în acord cu dispozițiile legale (apreciază comerciantul);
  • se încearcă soluționarea amiabilă directă între consumator și comerciant;
  • s-au făcut mai multe oferte, toate refuzate de consumator (înainte să se adreseze CSALB);
  • au fost inițiate procedurile de executarea silită;
  • lipsa de fond a solicitării consumatorului (apreciază comerciantul);
 • nemotivat.