Comunicat de presă – Raport CSALB 30.06.2017

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a gestionat în prima jumătate de an, 162 de cereri conforme primite de la cosumatorii care au reclamat un litigiu cu o bancă sau cu un IFN cu sediul în România.

 • 300 (aproximativ) de solicitări telefonice adresate de către consumatori;
 • 416 solicitări scrise, din care:
  • 162 dintre solicitările scrise au fost conforme;
  • 246 au fost întrebări sau solicitări de informații diverse/generale;
  • 8 cereri neconforme.

Dintre cele 162 de cereri conforme:

 • 38 dosare formate (4 dosare provin din cereri depuse la finalul anului trecut);
 • 23 în faza de filtru (verificarea documentelor);
 • 105 clasate;

Evidența celor 38 dosare gestionate prin procedura de conciliere:

 • 22 dosare soluționate;
 • 9 dosare în faza de discuții sau ședințe cu părțile;
 • 5 dosare preliminare;
 • 1 hotărâre de inadmisibilitate;
 • 1 dosar în care comerciantul s-a retras din procedură.

NOTĂ:

Interesul și nivelul de conștientizare ale consumatorilor față de CSALB au crescut față de anul trecut. Rezultatele sunt mai bune în primele 6 luni din 2017, față de întreg anul 2016, conform cifrelor comparate:

În 2016 (martie – decembrie) s-au înregistrat:

 • 235 de cereri – 23,5 cereri pe lună;
 • 46 dosare – 4,6 dosare pe lună;
 • 26 solicitări neconforme – 2,6/lună.

În 2017 (ianuarie – iunie) s-au înregistrat:

 • 162 cereri – 27 de cereri pe lună;
 • 38 dosare – 6,33 de dosare pe lună;
 • 8 cereri neconforme – 1,33/lună.

 

Exemple de cazuri soluționate în acest an:

 • Credit de nevoi personale în euro (soluționat în 8 zile)
 • eliminarea comisionului de administrare (56 euro/lună;
 • banca a returnat 1.800 de euro;
 • consumatorul a plătit creditul în avans.

 

 • CREDIT ipotecar + credit nevoi personale cu ipotecă în EURO
 • reducerea dobânzii de la 9,5% la 3,5% pe an la ambele credite;
 • eliminarea comisionului de administrare;
 • reducerea soldului cu 7.000 de euro;
 • rata lunară a scazut de la 700 de euro la 310 euro;

 

 • Credit ipotecar în EURO
 • eliminarea comisionului de risc (90 de euro/lună);
 • 3.000 de euro restituiți;
 • rata lunară a scăzut de la 350 euro la 260 euro;

 

 • Credit ipotecar în EURO – caz soluționat online
 • dobânda a scazut de la 9,75% pe an la 5,75% pe an
 • rata a scăzut de la 207 euro la 95 de euro;
 • soldul creditului a fost redus cu 3.100 de euro.

 Cererile consumatorilor se înscriu în următoarea tipologie de solicitări: 

 • returnarea comisionului de administrare, de risc, de monitorizare ori a altor categorii de comisioane;
 • rescadențarea/reeșalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare;
 • restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor;
 • eliminarea unor clauze calificate de către consumatori ca fiind abuzive, privind aplicarea de dobânzi penalizatoare;
 • radierea înregistrărilor din Biroul de credit etc.

Principalele motive de clasare a unor cereri conforme: 

 • comercianții nu aparțin categoriei celor a căror activitate este reglementată de BNR, conform prevederilor OG nr.38/2015 (creanțe cesionate);
 • petenții nu sunt consumatori conform definiției date de OG nr.21/1992;
 • comerciantul refuză soluționarea prin proceduri SAL, motivele fiind:
  • existența unui dosar în instanța de judecată unde se asteaptă o soluție/hotărâre judecătorească definitivă;
  • contractul este în acord cu dispozițiile legale (apreciază comerciantul);
  • se încearcă soluționarea amiabilă directă între consumator și comerciant;
  • s-au făcut mai multe oferte, toate refuzate de consumator (înainte să se adreseze CSALB);
  • au fost inițiate procedurile de executarea silită;
 • nemotivat.

Despre CSALB:

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar este o entitate independentă, apolitică, non profit, de interes public, înființată prin Ordonanța Guvernului nr. 38/2015. Scopul CSALB este de a administra infrastructura necesară soluționării alternative a litigiilor dintre consumatori și instituțiile financiar-bancare în mod echilibrat, rezonabil, rapid și în afara instanței, prin colaborare cu experți în domeniul financiar-bancar (conciliatori) care, în funcție de procedura aleasă de părți, pot propune pot identifica o soluție de rezolvare amiabilă a litigiului.