Consumatorii vor primi informații despre soluționarea alternativă a litigiilor în birourile notariale din București

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) a semnat un protocol de colaborare cu Camera Notarilor Publici București (CNPB). Ca efect al acestui protocol, consumatorii din București vor afla informații despre CSALB și prin intermediul notarilor publici. 

Unul dintre scopurile acestui parteneriat este orientarea către CSALB a consumatorilor care ajung în birourile notariale și își doresc soluționarea problemelor pe care le au cu băncile sau IFN-urile, cu ajutorul unui conciliator, a spus Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare CSALB.

Cele două instituții vor dezvolta proiecte care vor avea ca scop creșterea gradului de informare a consumatorilor cu privire la soluționarea alternativă a litigiilor financiar-bancare. Aceste materiale vor fi puse la dispoziția birourilor notariale, a asociațiilor de consumatori și a comercianților din sectoarele relevante de business.

Despre CSALB:

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, înființată în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

Despre CNPB:

Camera Notarilor Publici Bucuresti (CNPB) este organizația profesională a notarilor publici din cadrul circumscripției Curții de Apel București, fiind constituită ca persoană juridică de interes public în baza prevederilor Legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată.

Descarca document