4 MODURI PRIN CARE POTI TRIMITE O CERERE DE NEGOCIERE CU BANCA/IFN-UL

Pentru persoane fizice sau juridice: https://formular.csalb.ro/

În atenția consumatorilor care completează cereri de intrare în negociere cu banca/IFN-ul!

 1. Pentru ca banca/IFN-ul să poată analiza cererea dumneavoastră, vă rugăm să completați fiecare rubrică din cerere, să prezentați într-o manieră concisă situația de fapt, să precizați în mod expres care este solicitarea dumneavoastră, iar în acest sens să atașați cererii documentele justificative (ex: Foto-copii ale actelor care demonstrează diminuarea veniturilor, creșterea cheltuielilor, dovezi ale erorilor/problemelor reclamate, documente medicale etc).
 2. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți date de contact (e-mail/telefon) valide și să vă asigurați că puteți fi contactați pe acestea. Prin verificarea adresei de e-mail vă asigurați de faptul că veți observa la timp informațiile nou-venite de la bancă și/sau conciliator. Tot prin e-mail vă dați acordul cu privire la conciliator și soluția propusă de acesta, iar în unele cazuri trebuie să răspundeți prin transmiterea unor documente suplimentare. În cazul în care nu răspundeți, cererea poate fi clasată și dosarul poate fi închis cu mențiuntea ”consumator retras”.
 3. Vă reamintim că cererile privind radierea/ștergerea din Biroul de Credit nu pot face obiectul unei negocieri în cadrul CSALB. Vă recomandăm să vă adresați direct băncilor/IFN-urilor pentru această solicitare!

pas 1: Descărcați în calculator documentul care corespunde opțiunii dumneavoastră 

Cerere Persoana Fizica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Fizica – Solutie Impusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Impusă

pas 2: Completați documentul/cererea

pas 3: Atașați la e-mail cererea completată, împreună cu copii ale actelor/documentelor justificative (Exemplu: contract de credit, adeverințe/acte/documente prin care să dovediți scăderea veniturilor sau creșterea cheltuielilor etc.)

pas 4: Trimiteți e-mailul la adresa [email protected]

În atenția consumatorilor care completează cereri de intrare în negociere cu banca/IFN-ul!

 1. Pentru ca banca/IFN-ul să poată analiza cererea dumneavoastră, vă rugăm să completați fiecare rubrică din cerere, să prezentați într-o manieră concisă situația de fapt, să precizați în mod expres care este solicitarea dumneavoastră, iar în acest sens să atașați cererii documentele justificative (ex: Foto-copii ale actelor care demonstrează diminuarea veniturilor, creșterea cheltuielilor, dovezi ale erorilor/problemelor reclamate, documente medicale etc).
 2. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți date de contact (e-mail/telefon) valide și să vă asigurați că puteți fi contactați pe acestea. Prin verificarea adresei de e-mail vă asigurați de faptul că veți observa la timp informațiile nou-venite de la bancă și/sau conciliator. Tot prin e-mail vă dați acordul cu privire la conciliator și soluția propusă de acesta, iar în unele cazuri trebuie să răspundeți prin transmiterea unor documente suplimentare. În cazul în care nu răspundeți, cererea poate fi clasată și dosarul poate fi închis cu mențiuntea ”consumator retras”.
 3. Vă reamintim că cererile privind radierea/ștergerea din Biroul de Credit nu pot face obiectul unei negocieri în cadrul CSALB. Vă recomandăm să vă adresați direct băncilor/IFN-urilor pentru această solicitare!

pas 1: Descărcați în calculator documentul care corespunde opțiunii dumneavoastră 

pas 2: Completați documentul/cererea

Cerere Persoana Fizica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Fizica – Solutie Impusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Impusă

pas 3: Printați cererea completată

pas 4: Introduceți în plic cererea completată și printată, împreună cu copii ale actelor/documentelor justificative (Exemplu: contract de credit, adeverințe/acte/documente prin care să dovediți scăderea veniturilor sau creșterea cheltuielilor etc)

pas 5: Trimiteți plicul pe adresa: București, sector 1, strada Sevastopol nr 24, etaj 2, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB).

În atenția consumatorilor care completează cereri de intrare în negociere cu banca/IFN-ul!

 1. Pentru ca banca/IFN-ul să poată analiza cererea dumneavoastră, vă rugăm să completați fiecare rubrică din cerere, să prezentați într-o manieră concisă situația de fapt, să precizați în mod expres care este solicitarea dumneavoastră, iar în acest sens să atașați cererii documentele justificative (ex: Foto-copii ale actelor care demonstrează diminuarea veniturilor, creșterea cheltuielilor, dovezi ale erorilor/problemelor reclamate, documente medicale etc).
 2. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți date de contact (e-mail/telefon) valide și să vă asigurați că puteți fi contactați pe acestea. Prin verificarea adresei de e-mail vă asigurați de faptul că veți observa la timp informațiile nou-venite de la bancă și/sau conciliator. Tot prin e-mail vă dați acordul cu privire la conciliator și soluția propusă de acesta, iar în unele cazuri trebuie să răspundeți prin transmiterea unor documente suplimentare. În cazul în care nu răspundeți, cererea poate fi clasată și dosarul poate fi închis cu mențiuntea ”consumator retras”.
 3. Vă reamintim că cererile privind radierea/ștergerea din Biroul de Credit nu pot face obiectul unei negocieri în cadrul CSALB. Vă recomandăm să vă adresați direct băncilor/IFN-urilor pentru această solicitare!

Varianta 1: Puteți completa cererea la sediul nostru din București, sector 1, strada Sevastopol nr 24, etaj 2, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB)

Varianta 2: Puteți veni la sediu cu cererea printată, după ce o descărcați și completați de aici, în funcție de opțiunea dumneavoastră 

Cerere Persoana Fizica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Fizica – Solutie Impusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Propusă

Cerere Persoana Juridica – Solutie Impusă

IMPORTANT: În ambele cazuri, alături de cererea completată și printată trebuie să aduceți copii ale actelor/documentelor justificative 

ATENȚIE! Recomandarea CSALB este de a evita deplasarea la sediul Centrului în perioada pandemiei, din rațiuni de protecție a sănătății tuturor celor implicați (consumatori & angajați/colaboratori ai Centrului).

În atenția consumatorilor care completează cereri de intrare în negociere cu banca/IFN-ul!

 1. Pentru ca banca/IFN-ul să poată analiza cererea dumneavoastră, vă rugăm să completați fiecare rubrică din cerere, să prezentați într-o manieră concisă situația de fapt, să precizați în mod expres care este solicitarea dumneavoastră, iar în acest sens să atașați cererii documentele justificative (ex: Foto-copii ale actelor care demonstrează diminuarea veniturilor, creșterea cheltuielilor, dovezi ale erorilor/problemelor reclamate, documente medicale etc).
 2. De asemenea, vă rugăm să ne transmiteți date de contact (e-mail/telefon) valide și să vă asigurați că puteți fi contactați pe acestea. Prin verificarea adresei de e-mail vă asigurați de faptul că veți observa la timp informațiile nou-venite de la bancă și/sau conciliator. Tot prin e-mail vă dați acordul cu privire la conciliator și soluția propusă de acesta, iar în unele cazuri trebuie să răspundeți prin transmiterea unor documente suplimentare. În cazul în care nu răspundeți, cererea poate fi clasată și dosarul poate fi închis cu mențiuntea ”consumator retras”.
 3. Vă reamintim că cererile privind radierea/ștergerea din Biroul de Credit nu pot face obiectul unei negocieri în cadrul CSALB. Vă recomandăm să vă adresați direct băncilor/IFN-urilor pentru această solicitare!