Raport de activitate CSALB la 31.12.2018

Anul 2018 s-a încheiat cu 1293 de Cereri și 550 de Dosare

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar a demarat activitatea operațională de soluționare alternativă a litigiilor în data de 01.03.2016, când s-a înregistrat prima cerere de la un consumator.

În anul 2018, au fost înregistrate 2.257 de solicitări scrise și aproximativ 10.000 de solicitări telefonice adresate de către consumatori:

 • 293 dintre solicitările scrise au fost conforme;
 • 35 cereri au fost neconforme;
 • 929 au fost solicitări diverse de informații (referitoare la procedurile SAL).

Distribuirea dosarelor complete către conciliatori se realizează aleatoriu (prin intermediul aplicației IT), în funcție de disponibilitatea și gradul de încărcare ale fiecărui conciliator.

Modalitatea de transmitere a cererilor conforme:

 • 754 au fost transmise via e-mail (modalitatea preferată de consumatori);
 • 365 au fost completate/transmise online (prin intermediul aplicației IT, intrată în producție în data de 23 iulie 2018);
 • 99 au fost aduse și înregistrate de consumatori la sediul CSALB;
 • 75 au fost trimise prin poștă.

Cererile consumatorilor se înscriu în următoarea tipologie:

 • returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care – în percepția consumatorilor – au fost reținute în mod nejustificat;
 • rescadențarea creditului;
 • diminuarea ratei lunare, în situațiile în care consumatorul apreciază că ratele lunare au fost mărite de comerciant în mod abuziv;
 • restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor;
 • reducerea marjei dobânzii și înghețarea cursului valutar la data încheierii contractului de credit (în CHF);
 • declararea creditului ca fiind scadent anticipat, fără respectarea condițiilor contractuale;
 • calcularea și plata ratelor în lei, la cursul de schimb valutar de la data încheierii contractului;
 • eliminarea unor clauze privind aplicarea de dobânzi penalizatoare;
 • radierea înregistrărilor din Biroul de Credit etc.

Clasificarea celor 1.293 de cereri conforme:

 • 550 transformate în dosare (din 551 de cereri, două cereri conexându-se în același dosar);
 • 130 aflate în faza de filtru (la data de 31.12.2018);
 • 97 cereri au fost soluționate amiabil după sesizarea CSALB.
 • 537 clasate.

Principalele motive de clasare a unor cereri conforme sunt:

 • comercianții au refuzat soluționarea litigiului prin proceduri SAL:
  • din cauza existenței unui dosar în instanța de judecată;
  • deoarece au fost inițiate procedurile de executarea silită;
  • încercând să contacteze direct consumatorul;
  • menținând punctul de vedere din răspunsul transmis consumatorului;
 • comercianții au făcut mai multe oferte, dar toate ofertele au fost refuzate de consumator (anterior sesizării de către consumator a CSALB);

În faza de filtru (verificarea completitudinii documentației, solicitare de informații și acte doveditoare) se regăsesc 130 de cereri.

Clasificarea celor 550 dosare aflate în procedura cu soluție propusă (la data de 31.12.2018):

 • 9 dosare preliminare;
 • 109 dosare în fază de discuții cu părțile;
 • 378 hotărâri/cazuri soluționate favorabil (soluții acceptate de ambele părți) – reprezentând 90% din totalul soluțiilor pronunțate;
 • 41 încheieri/cazuri în care părțile nu au agreat o soluție comună – reprezentând 10% din totalul soluțiilor pronunțate;
 • 13 dosare în care o parte s-a retras din procedură (retragere comerciant din procedură – 4, retragere consumator din procedură – 9).

 

Informații statistice la data de 31.12.2018 se regăsesc în graficele de mai jos

 

 

 

Note explicative:

Dosare soluționate favorabil, prin hotărâri = dosare în care părțile au agreat soluția propusă de conciliator;

Încheieri = dosare/cazuri în care părțile nu au agreat o soluție comună.

Descarca raportul