GRAD DIDACTIC

Profesor universitar doctor

 

STUDII

Iunie 2007
Titlul de doctor în drept, specializarea Drept procesual civil, în urma susţinerii, în şedinţă publică, a tezei de doctorat cu tema „Măsurile asigurătorii în procesul civil”, coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu

1992 – 1996
Licenţiat în drept, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România)

1988 – 1992
Absolvent Liceul teoretic Mihai Viteazul (Bucureşti, Bdul. Pache Protopopescu 62, Bucureşti)

 

ACTIVITATE DIDACTICA SI ACADEMICA

2016 – prezent
Profesor universitar – Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – cursuri şi seminare la disciplina Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice, Executare silită, Arbitraj şi mediere.

2012 – 2016
Conferenţiar universitar – Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – cursuri şi seminare la disciplina Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice, Executare silită, Arbitraj şi mediere.

Ianuarie 2008 – prezent
Membru fondator – Centrul de procedură civilă din cadrul Facultăţii de Drept, Universitatea din Bucureşti

2003 – 2012
Lector universitar – Departamentul de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, Facultatea de

Drept, Universitatea din Bucureşti (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – cursuri şi seminare la disciplina Drept procesual civil, Organizarea profesiilor juridice, Executare silită, Arbitraj şi mediere.

1999-2002
Asistent universitar – Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular curs prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual civil.

1997 – 1999
Preparator universitar – Catedra de drept privat (funcţie de bază), specializarea Drept procesual civil, titular curs prof. univ. dr. Viorel Mihai Ciobanu, Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti (bd. M. Kogălniceanu nr. 36-46, sector 5, cod poştal 050107, Bucureşti, România) – condus activitate de seminarii Drept procesual civil.

 

ACTIVITATE STIINTIFICA SI DE CERCETARE

Autor a peste 40 de lucrări şi publicaţii de specialitate (conform listei de lucrări publicate ataşate).Autor a peste 40 de lucrări şi publicaţii de specialitate (conform listei de lucrări publicate ataşate).

 

ALTE ACTIVITATI

Organizator şi moderator de conferinţe, seminare, comunicări ştiinţifice.

 

ORGANIZATII PROFESIONALE

Iunie 2015 – prezent
Vicepreşedinte al Uniunii Naţionale a Barourilor din România.

2011 – prezent
Membru al Comisiei Permanente a Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Septembrie 2009 – prezent
Director al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor.

2002- prezent
Formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii.

2002-2003
Membru al colegiului de redacţie al revistei PANDECTELE ROMÂNE.

1996 – iunie 2017
Avocat în cadrul SCA Florea Gheorghe şi Asociaţii.

Iunie 2017 – prezent
Avocat titular în cadrul C.A. – Briciu Traian – Cornel.