EXPERIENTA PROFESIONALA

 

ACADEMIC

2022 – prezent

Profesor – Facultatea de drept – Universitatea București

 

2016/02/22 – 2022

Conferențiar – Facultatea de drept – Universitatea București

Activităţi şi responsabilităţi principale:

Drept civil. Persoanele (licență)

Drept civil. Teoria actului juridic civil (master)

Drept civil. Garanții civile (master)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic

 

2014/10/01 – 2016/02/22

Lector – Facultatea de drept – Universitatea București

Activităţi şi responsabilităţi principale

Drept civil. Persoanele (licență)

Drept civil. Teoria actului juridic civil (master)

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cadru didactic

 

2005 –  prezent

Formator INM – Institutul Naţional al Magistraturii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Drept comercial

 

2013 –  2014

Membru al grupului de lucru pentru elaborarea proiectului legii procedurilor de preinsolvență și de insolvență – Ministerul Justiției

Activităţi şi responsabilităţi principale

Tratamentul garanțiilor în insolvență

 

2010 –  2011

Membru al comisiei de elaborare a proiectului legii de punere în aplicare a Codului civil – Ministerul Justiției

Activităţi şi responsabilităţi principale

Contractele speciale cu conținut profesional, garanțiile personale, garanțiile reale

 

PROFESIONAL

2012/09/01 – prezent

Partener – Rizoiu & Asociaţii SCA

Activităţi şi responsabilităţi principale

Drept bancar, drept societar, drept comercial, dreptul energiei

 

2007 – 2012

Senior Partner – STOICA & Asociaţii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Dreptul energiei, drept bancar, drept comercial

 

2003 –  2007 

Partener – STOICA & Asociaţii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Dreptul energiei, drept bancar, drept comercial

 

1997 – 2003

Avocat colaborator – STOICA & Asociaţii

Activităţi şi responsabilităţi principale

Drept bancar, drept comercial

  

 

 

STUDII

2014 – 2015    Calificarea / diploma obţinută Cercetător post-doctoral

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Drept privat – Garanții civile Lucrarea – Contractul de ipotecă în Noul Cod civil

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti

 

2007 – 2010    Calificarea / diploma obţinută Doctor

Teza de doctorat – Garanțiile reale mobiliare. O abordare funcțională

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Facultatea de drept, Universitatea Bucureşti

 

1993 – 1997 Calificarea / diploma obţinută Licenţă în drept

Lucrarea de licență – Domeniul public și domeniul privat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucureşti – Facultatea de Drept (România)

 

1989-1993 Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat

Liceul „Nicolae Bălcescu”, secţia matematică-fizică (Piteşti, România)

 

Premiul „Octavian Căpățînă” acordat în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2008 – Premiul „Istrate Micescu” acordat în cadrul PREMIILOR ȘTIINȚIFICE ale Uniunii Juriștilor din România, Societății „Titu Maiorescu” și ale revistelor „Dreptul” și „Palatul de Justiție” pe anul 2011

Premiul „Henri Capitant” acordat în colaborare cu Asociaţia „Henri Capitant” din România și Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România în cadrul Premiilor Revistei Române de Drept Privat 2011