EXPERIENTA PROFESIONALA

 

ACADEMIC

1991-prezent

Profesor univ. dr. la Facultatea de Drept a Universității din București, Drept civil. Persoanele, Dreptul familiei şi Regimuri Matrimoniale.

 

ianuarie 2008 – ianuarie 2012

ianuarie 2013 – mai 2015

Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea București.

 

2007-2011

Membru în Comisia constituită de Ministerul Justiției pentru elaborarea proiectului noului Cod civil și a legii pentru punerea în aplicare a Codului civil.

 

PROFESIONAL

2008 – prezent

Avocat titlular, Cabinet de Avocat Avram Marieta.

Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa instanţelor judecătoreşti şi a oricăror autorităţi competente, in litigii de drept civil, bancar, drept internaţional privat, executări silite, protecţia consumatorilor, publicitate imobiliară, insolvenţă, dreptul muncii, dreptul familiei.

2014- prezent

Mediator, Birou de mediator.

 

2014-2016

Președinte al asociației profesionale Colegiul mediatorilor.

 

aprilie 2004- aprilie 2008

Director juridic BRD- GSG.

 

2002-2008

Membru în colegiul de redacţie, redactor – şef adjunct până în 2006, redactor- şef al revistei Curierul judiciar până în 2008 la Editura C.H.Beck; 2006-2008, membru în colegiul de redacție, redactor-adjunct al Revistei de drept bancar și financiar, Editura Hamangiu.

 

mai 2001- martie 2004

Magistrat-asistent, Director al Direcţiei studii, documentare, informatică, economică şi administrativă a Curţii Supreme de Justiţie/ Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

ianuarie – mai 2001

Judecător Curtea de Apel București.

 

mai 1997-2000

Ministerul Justiţiei, Director adjunct al Direcţiei legislaţie studii (19 mai 1997-1 ianuarie 1998), director (1 ianuarie 1998- 1 septembrie 1998), director general al Direcţiei generale studii, relaţii internaţionale, integrare europeană şi agent guvernamental (1 septembrie 1998- 3 ianuarie 2001 ).

 

1991-prezent

1991-1997, avocat Baroul București.

1 aprilie 2008 – 1 aprilie 2017- off counsel (senior partner) SCAStoica & Asociații.

 

STUDII. CERCETARE

Universitatea din București, Facultatea de Drept ,1986-1991, specializarea carieră judiciară, diploma de merit.

 

Universitatea din București, Facultatea de Drept, Doctorat, teza cu titlul Actul unilateral în dreptul privat, summa cum laude, 2002.

 

Articole, studii şi lucrări juridice publicate atât în calitate de autor unic, cât şi în colaborare.

 

Premiul Paul Vlachide acordat în anul 2006 de Uniunea Naţională a Juriştilor din România pentru lucrarea „Actul unilateral în dreptul privat”, Editura Hamangiu.

 

Premiul Paul Vlachide acordat în anul 2010 de Uniunea Naţională a Juriştilor din România pentru lucrarea „ Regimuri matrimoniale” (in colaborare cu Cristina Nicolescu), Editura Hamangiu.

 

Premiul Traian Ionașcu acordat de Revista Română de Drept privat în 2014 pentru cea mai buna carte de drept privat din anul 2013, „Drept.civil.Familia.”, Editura Hamangiu.