STUDII:

 • Facultatea de Drept – Universitatea București – 1986-1990;
 • Doctor în economie – 2012 – Academia Română – Institutul de Cercetări Economice – specializarea ştiinţe economice, teza de doctorat: „Certitudine, incertitudine si risc in economie – probleme economice si juridice ale managementului riscului ”;

CARIERA SI EXPERIENŢA PROFESIONALĂ:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 • De la 1.06.2006 si pana la 31.12.2017- judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
 • De la 07.04.2016 până la 11.11.2017 – membru în Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 • De la 11.11.2011 până la 11.10.2013 – membru în Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
 • De la 21.03. 2013 numită prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.230 membru în cadrul comisiei de evaluare a judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi reînvestită în aceeași funcţie prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.209 din 16.02.2016
 • Preşedinte al Comisiei de examinare a judecătorilor ce au candidat la Concursul/examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii şi la parchetele de pe lângă acestea organizat de Consiliul Superior al Magistraturii prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii în perioada 18 aprilie – 8 iulie 2008, octombrie-decembrie 2008 şi octombrie – decembrie 2011)
 • Numită de către Consiliul Superior al Magistraturii membru în comisii de examinare ori elaborare de subiecte sau de corectare la disciplinele: Drept Comercial, Drept civil, Drept Procesual Civil sau Organizare Judiciară

 

1999 -2006: Curtea de Apel București:

 • Din oct. 2005 – membru în Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti
 • De la 1.12.2001 si până la 1.06.2006: promovata Președinte Secția a V-a Comerciala prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.179/28.11.2001 şi Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.165/15.12.2005
 • De la 1.06.2001 pana la 1.12.2001: delegata in funcția de Președinte Secția a V-a Comerciala.
 • De la 1.01.2001 pana la 1.06.2001: judecător, Secția a V-a Comerciala.
 • De la 15.03.2000 pana la 1.01.2001 judecător detașat la Agenția de Valorificare a Activelor Bancare
 • De la 1.07.1999 pana la 15.03.2000: judecător detașat la Ministerul Justiției in funcția de inspector general judecătoresc in cadrul Inspecției judiciare

 

1998-1999: Tribunalul Bucuresti

 • De la 1.11.1998 pana la 1.07.1999: judecător detașat la Ministerul Justiției in funcția de inspector general judecătoresc in cadrul Inspecției judiciare
 • De la 15.02.1998 pana la 1.11.1998 judecător Tribunalul București – Secția Comerciala îndeplinind si funcția de judecător delegat la Oficiul Registrului Comerțului București

 

1993-1998: Judecatoria Sectorului 3

 • De la 1.10.1993 pana la 15.02.1998 judecător Judecătoria Sectorului 3;

 

1990-1993: Baroul București

 • De la 1.10.1990 pana la 1.10.1993 avocat Baroul București, incompatibil pe durata exercitării funcţiei de judecător.
 • De la 01.01.2018 si in prezent – avocat Baroul București – partener la Musat si Asociatii

 

Arbitraj

 • De la 06.03.2013 arbitru indisponibil în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României
 • De la 01.01.2018 arbitru în cadrul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

 

ACTIVITATE DIDACTICĂ

 • Universitatea “Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept, disciplina “Drept Constituțional” (prof.dr.doc. I. Deleanu si prof.dr. Gh.Iancu)
 • Universitatea “Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept, disciplina “Drept Administrativ” (prof.dr. I. Brezoianu)
 • Formator in cadrul Şcolii Naţionale de Grefieri la disciplina Drept Comercial si la disciplina Deontologie profesionala – formare iniţială şi formare continuă
 • Formator in cadrul Institutului National al Magistraturii – disciplina Drept comercial –formare iniţială şi formare continuă