SERVICII AUDIT FINANCIAR

CSALB prezintă documentația de achiziție în ceea ce privește contractarea serviciilor de auditare a situațiilor financiare pentru anul 2019.
Termen limită de depunere a ofertelor (data și ora): 02.12.2019, ora 17.00 pentru transmitere documente scanate prin e-mail și 06.12.2019, ora 17.00 pentru depunere documente originale.

Ofertele originale se vor depune personal, prin servicii poștale semnate și ștampilate, identice cu cele transmise scanate pe e-mail.

Descarca oferta