CSALB ANGAJEAZĂ SPECIALIST IT/ ADMINISTRATOR SISTEM INFORMATIC

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar caută o persoană pentru poziția de specialist it/administrator sistem informatic.

Se vor avea în vedere cel puțin următoarele atribuții:

 • asigurarea securităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor;
 • întreținerea site-ului CSALB (de realizat postări în condiții de celeritate, actualizări documente de interes pe site, realizare de modificări în structura site-ului);
 • mentenanța permanentă a stațiilor de lucru, dar și a celorlalte echipamente de birou;
 • administrarea adreselor de corespondență electronică;
 • asigurarea nivelului necesar de securitate informatică (a sistemelor de suport IT ale Centrului), inclusiv din perspectiva GDPR;
 • propunerea de soluţii pentru îmbunătăţirea infrastructurii informatice a CSALB, pentru achiziţia de echipamente, pachete software, servicii de telecomunicaţii etc.;
 • menținerea relației cu furnizorii de telefonie/internet & alți furnizori de tehnologie;
 • gestionarea raportărilor pe care CSALB le are de realizat și transmis în relația cu autoritatea de reglementare a entităților SAL;
 • realizarea unui backup pentru situații de dezastru;
 • gestionarea de noi sarcini/atribuții, care îi vor fi alocate pe măsura realizării demersurilor de înregistrare a CSALB la nivelul FIN – NET (Comisia Europeană), implicit în etapa de conectare a aplicației IT a Centrului la platforma FIN – NET (a Comisiei Europene).

 

Cerinţele postului:

 • Studii superioare – absolvent al învățământului superior tehnic cu profil calculatoare/electronică/informatică;
 • Experienţă de lucru cu diverse echipamente şi platforme hardware;

 

Persoanele interesate vor transmite un Curriculum Vitae în format Europass și documentele care atestă calificările necesare[i] la adresa de e-mail secretariat@csalb.ro până la data de 31.08.2018.

[i] Datele transmise reprezintă consimțământul dumneavoastră pentru prelucrare. CSALB prelucrează datele furnizate numai pentru scopul comunicat, în vederea recrutării unui candidat pentru postul precizat. În cazul unui răspuns negativ cu privire la candidatura dumneavoastră, CSALB va șterge imediat datele stocate. În conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, vă puteți exercita drepturile cu privire la datele dumneavoastră printr-un e-mail la adresa secretariat@csalb.ro sau printr-o scrisoare transmisă la adresa Str. Sevastopol nr. 24, sector 1, București.